Home Základné informácie Obtiažnosť
Dec 06
Piatok
Obtiažnosť

SCHALLOVA STUPNICA

5-dielna stupnica od autora sprievodcov Kurta Schalla je rozšírená hlavne v Rakúsku, na internete a v nemecky hovoriacich krajinách. Nazýva sa tiež východoalpská. Existuje ešte Hüslerova stupnica, Wernerova stupnica, Talianska stupnica, Francúzka stupnica, Farebne rozlišujúca stupnica.

 

A - Leicht (ľahké)
Zaistené, jednoduché cesty. Najčastejšie mierne alebo kolmé (krátke) rebríky a kramle väčšinou nie vo veľmi strmom teréne. Krátke miesta môžu byť exponované, ale sú jednoducho prechodné (napr. lávky). Terén je väčšinou bez zaistenia ľahko prechodný (výnimku tvoria rebríky a skalné stupne) a sú tu dobré stupy a chyty. Všeobecne pre turistov s istým krokom a bez závratu nie je potrebné istenie. Deti a neskúsených je doporučené istiť krátkym lanom. Umelé istenie v podobe oceľových lán, reťazí alebo zábradlí slúžia prevažne len k zvýšeniu pocitu istoty v exponovanom teréne, z technického hľadiska však takmer nie je nutné. Prilba je v každom prípade doporučená.
Bez umelého zaistenia by sa jednalo o horolezecký terén stupňa obťažnosti I alebo II (stupnica UIAA)

 

B - Mässig schwierig (mierne obtiažne)
Už strmší terén s miestami exponovanými pasážami, so zlými stupmi. Umelé istenie v podobe oceľových lán, kramlí, kolíkov a strmších dlhších rebríkov slúži priamo k postupu vpred. Niekoľko pasáží namáhavých a vysiľujúcich. Tiež mnoho skúsených vysokohorských turistov použijú od tohto stupňa ťažkosti set na feraty s prilbou. Pre začiatočníkov a deti je set na ferraty nutný a pri nebezpečných a dlhých úsekoch je ich treba dodatočne istiť lanom.
Bez umelého zaistenia by sa jednalo o horolezecký terén stupňa obťažnosti II alebo III.

 

C - Schwierig (ťažké)
Príkre až kolmé steny. Umelým istením (oceľové laná, kramle, kolíky, možné aj mierne previsnuté rebríky) je vybavená prevažná časť, väčšinou exponovanej cesty. Kramle a umelé stupy sú od seba viac vzdialené (predovšetkým pre nižších a deti!). Často kolmé, len s jedným oceľovým lanom zabezpečené úseky. Zaistené úseky už vyžadujú určitú silu v rukách. Dlhé úseky tejto obťažnosti obsahujú práve veľké zaistené cesty. Set na ferraty s prilbou nutný aj pre skúsených vysokohorských turistov a bude často používaný. Pre začiatočníkov a deti sa doporučuje aby absolvovali takúto cestu s dodatočným istením lanom a len so skúseným spoločníkom.
Bez umelého zaistenia by sa jednalo o horolezecký terén stupňa obťažnosti III alebo IV.

 

D - Sehr schwierig (veľmi ťažké)
Veľmi strmý skalný terén, miestami kolmé až previsnuté partie. Väčšinou veľmi exponované a často je istenie je realizované len pomocou oceľového lana. Príležitostne umelé stupy (kramle, kolíky), ležia často ďaleko od seba. Dlhé, kolmé až previsnuté pasáže, pri čom treba veľmi veľkú silu rúk, dobrú techniku a tiež dobrú telesnú trénovanosť.
Spojené s lezením ľahších úsekov (stupeň obťažnosti I alebo II) bez zaistenia! Doporučené iba dostatočne skúseným vysokohorským turistom a horolezcom. Aj pre nich je set na ferraty potrebný. (Horolezecké topánky s profilovanou podrážkou sú doporučené a ako vždy prilba!). Pre začiatočníkov a menej skúsených nedoporučujeme. Túto cestu už musia často absolvovať s dodatočným istením skúseným vodcom alebo cvičiteľom.
Bez umelého zaistenia by sa jednalo o horolezecký terén stupňa obťažnosti IV alebo V.

 

E - Extrem schwierig (extrémne ťažké)
Väčšinou extrémne exponované cesty, vedené v kolmom až previsnutom skalnom teréne s minimom prirodzených stupov. Umelé istenie je realizované väčšinou len pomocou oceľových lán a len veľmi málo umelými stupmi (kramle, kolíky). Najťažšie miesta už vyžadujú použitie horolezeckej techniky a extrémne vysoké požiadavky na silu, techniku (doporučené lezečky!), obratnosť, odvahu a morál. Púšťať sa do nich môžu naozaj len veľmi skúsení, dobre trénovaní, vysokohorskí turisti a horolezci. Doporučená odsedávacia slučka.
Tento stupeň ťažkosti nájdeme na zaistenej ceste zriedka.
Tieto zaistené cesty resp. ich úseky alebo varianty majú už vyslovene „športový“ charakter. Aj dobrí lezci musia častejšie robiť prestávky, aby si zotavili svalstvo rúk. Menej skúsení musia byť zásadne dodatočne istení skúseným vodcom alebo cvičiteľom. Deti a začiatočníci sem nepatria!
Bez umelého zaistenia by sa jednalo o ťažký horolezecký terén - miestami stupňa obťažnosti V alebo VI
V poslednej dobe sa hovorí v Európe o obtiažnosti F a G (zatiaľ 2-3cesty ), takže fanúšikovia sa majú na čo tešiť.

 

 
Home Základné informácie Obtiažnosť