Home Základné informácie Riziká
Dec 06
Piatok
Rizikové faktory

Počasie
        Veľkým rizikom, nielen pri zaistených cestách je náhla zmena počasia. Vzhľadom k vysokohorskému terénu niekedy prichádza nečakane a veľmi rýchlo. Lezenie po oceľovom lane sa dá jednoducho prirovnať k lezeniu po hromozvode. Následky pri zasiahnutí bleskom sú katastrofálne, preto je nutné plánovanie trasy a bezpečný únik z trasy pri zhoršení počasia.
 Pokiaľ príde k náhlej zmene počasia už počas nalezenia, tak je urýchlene nutné nájsť vhodné miesto k eliminovaniu nebezpečenstva (skalná rímsa, previs a pod.).  Najlepšou metódou ako vyhodnotiť blízkosť búrky  je počítanie času, ktorý uplynie medzi bleskom ako optickým prejavom elektrického výboja a jeho akustickým pôsobením, t.j. hromom. Vzhľadom k rýchlosti šírenia zvuku znamená časový rozdiel 3 sekúnd medzi bleskom a hromom vzdialenosť búrky 1000m.
   Pokiaľ sa nemôžete búrke v zaistenej ceste vyhnúť zostáva hlavnou, životne dôležitou úlohou nájsť relatívne bezpečné miesto chránené pred úderom blesku. So skúseností vyplýva, že zasiahnutia bleskom na skalách sú podstatne častejšie ako na snehu alebo ľade. Bezprostredným indikátorom nebezpečenstva je tzv. „ Eliášov oheň” – modrasté svetielkovanie okolo kovových vyčnievajúcich častí predmetov, napr. vrcholových krížov, stožiarov el. vedenia a pod., niekedy sprevádzané jemným praskotom. Jedná sa vlastne o zatiaľ kľudné neexplozívne vybíjanie vysokého el. napätia obsiahnutého vo vzduchu. Účinky statickej elektriny sa prejavujú aj na ľudskej koži a vlasoch (vstávanie vlasov). Všetky tieto sprievodné znaky signalizujú , že sa človek nachádza vo veľmi silnom elektrickom poli a musí sa hneď hľadať ochrana pred zasiahnutím bleskom. To znamená:
• Preč z vrcholov,  hrebeňov a iných exponovaných miest
• Preč od oceľových lán
• Preč od samostatne stojacich stromov a osamelých skalných blokov
• Preč od žľabov, ktorými preteká voda, udržiavať odstup od kolmých stien
• Odložiť všetky kovové predmety výstroje a výzbroje, vypnúť mobilné telefóny

 Pokiaľ vyhovujúce miesto na prečkanie nenájdeme, je nutné okamžite opustiť trasu buď pomocou zlanenia, alebo zlezením.
Sneh a námraza: namrznuté a mokré laná neposkytujú dostatočné trenie pre bezpečné uchopenie a tu nepomôžu ani rukavica. Taktiež istiace laná pod snehom by mali byť signálom k návratu.
 

Neodhadnutie síl 
           Ďaľším veľkým rizikom je precenenie svojich síl pri plánovaní výstupu. Treba si vždy zistiť vopred obtiažnosť a časovú náročnosť trasy. Pri obtiažnom teréne je vždy problém so zostupom. Niekedy to nie je ani v silách jednotlivca , takže sa stáva, že sa nestihne výstup ukončiť za denného svetla, alebo je odkázaný na pomoc druhých. Doporučuje sa preto pri začínajúcich ferratistoch zvoliť si menej obtiažne trasy, aby si vyskúšali svoje schopnosti a zručnosti.

 

Nevhodná výstroj  
         Častou chybou začínajúcich lezcov je nedostatočné alebo nevhodné vybavenie. Doma vyrobené a prispôsobené pomôcky sú veľmi nebezpečné !  Dôležitá je prilba, ktorú si treba nasadiť už pri nástupe pod zaistenú cestu. Nikdy nevieme, kto môže byť nad nami a čo nám môže spôsobiť. Certifikovaný sedací a prsný úväz by mal byť samozrejmosťou. Jednou so špecifických pomôcok pri lezení v zaistených cestách je tzv.absorbér pádu a špeciálne karabíny s poistným zámkom. Z ostatných nemenej dôležitých vecí sú to : prostriedky na zlaňovanie (HMS karabína, osma), lano, rukavice, lekárnička, čelovka mobilný telefón a kontakty na záchrannú službu v danej oblasti.

 

Poškodenie istiaceho oceľového lana 
         Väčšina európskych ferrát prechádza pred každou sezónou dôkladnou kontrolou, ale aj tak dochádza k porušeniu istených ciest z rôznych príčin. Najnebezpečnejšou chybou u niektorých lezcov sa stáva obväzovanie porušených miest lepiacou páskou. Je to síce v dobrom úmysle, ale vytvára sa tak vhodné prostredie ku korózii a následnému pretrhnutiu oceľového lana. Čo je dobre viditeľné, na to si dáme pozor, ale čo niekto zamaskuje, tak nás to môže nemilo prekvapiť.

 

Padajúce kamene
         Najčastejšími úrazmi na„ Ferratách” sú uvoľnené padajúce kamene. Treba sa preto pohybovať v teréne tak, aby ste neohrozili nikoho pod Vami. Treba pamätať na jednu z hlavných zásad v pohybe v skalách, že pokiaľ počujeme výkrik „POZOR !!! “ alebo podobné slovo v inom jazyku treba zareagovať a pritlačiť sa k stene, skloniť hlavu, prípadný batoh dať vyššie k hlave.
Zvýšenú pozornosť treba mať  hlavne v jarných mesiacoch, kedy sa pôsobením vody a teploty uvoľňujú kamene.

Poučenie pri skupinovom lezení
    Jedným z dôležitých faktorov ohľadom bezpečnosti je aj dostatočný odstup lezcov. Odstup by mal byť taký, aby v prípade pádu lezca nedošlo k zraneniu ostatných osôb pod ním, takže minimálne dva kotviace body oceľových lán.

Pády pri ferratách a ich eliminácia
                Najčastejším istením na Ferratách je oceľové lano. Spravidla býva ukotvené železnou tyčou v zhruba 3-5m vzdialenosti od seba. Lezec je pri lezení istený pomocou dvoch karabín. V prípade pádu vzniká vysoký pádový faktor !!! Naviac sú karabíny namáhané bočným lomom, čo je veľmi zlé. Toto z časti eliminujú gumové dorazy (zvony) medzi istiacimi bodmi na oceľovom lane, viď.obr.nižšie Pri náraze sa karabíny pootočia v smere ťahu a tak deštrukcia karabín bočným lomom je takmer nulová.

 
Home Základné informácie Riziká